Anuntul privind ocuparea a 12 posturi temporar vacante la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici.
Metodologia privind ocuparea a 12 posturi temporar vacante la SCJU Tg Mures poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru asistent medical generalist poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru infirmier poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru brancardier poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru ingrijitoare poate fi accesata aici.

Ghidul pentru asistenți medicali poate fi descărcat de aici.