Anuntul privind concursul pentru ocuparea a 1 post vacant de Inginer specialist IA la Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență  din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures poate fi accesat aici

Metodologia privind concursul pentru ocuparea a 1 post vacant de Inginer specialist IA la Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență  din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures poate fi accesata aici

Cererea de concurs poate fi accesata aici

Declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi accesata aici

Fisa de post poate fi accesata aici