Anunțul poate fi accesat aici

Metodologia poate fi accesată aici

Calculul punctajului poate fi vizualizat aici

Fișa postului  pentru postul de medic rezident an V – specialitatea medicină de urgență poate fi vizualizată aici

Fișa postului  pentru postul de medic specialist – specialitatea radiologie – imagistică medicală poate fi vizualizată aici

Fișa postului  pentru postul de medic specialist – specialitatea medicină de urgență poate fi vizualizată aici

Formularu de înscriere poate fi accesat aici