Anunțul poate fi vizualizat aici

Formularul de înscriere poate fi vizualizat aici

Metodologia poate fi vizualizată aici

Calculul punctajului poate fi vizualizat aici

Fișa postului poate fi vizualizată aici

Bibliografia poate fi vizualizată aici.