Anunțul poate fi vizualizat aici.

Formularul de înscriere poate fi vizualizat aici.

Metodologia poate fi vizualizată aici.

Calculul punctajului poate fi vizualizat aici.

Fișa postului poate fi vizualizată aici.