Anunțul poate fi vizualizat aici

Formularul de înscriere poate fi vizualizat aici

Metodologia poate fi vizualizată aici

Calculul punctajului poate fi vizualizat aici

Fișa postului poate fi vizualizată aici