Anunțul privind angajarea poate fi vizualizat aici.

Metodologie privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pe perioadă determinată, cel mult 30 de zile de la terminarea stării de alertă, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 coroborat cu art. 27 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 – poate fi vizualizată aici.

Cerere pentru înscriere la concurs – poate fi descărcată de aici.

Declarație privind consințământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – poate fi descărcată de aici.

Declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale – poate fi descărcată de aici.

Declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – poate fi descărcată de aici.