Anuntul privind ocuparea, fără concurs, a postului vacant sau temporar vacant din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României a 0,5 post contabil IA – Serviciul financiar – contabilitate poate fi accesat aici.

Cererea pentru angajare poate fi descărcată de aici aici.

Consimțământul privind prelucrarea datelor personale poate fi descărcat de aici

Declarația privind încadrarea la altă instituție poate fi descărcată de aici.

Declarația privind lipsa antecedentelor penale poate fi descărcată de aici.