Anunțul poate fi accesat aici

Metodologia poate fi accesată aici

Fișa postului  pentru chimist poate fi vizualizată aici

Formularul de înscriere poate fi accesat aici