DESPRE NOI. SCURT ISTORIC

Clinica Neurologie I din Tg.Mureº este parte a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Tg. Mureº.

Inființatã în anul 1947

Clinica Neurologicã a fost condusã de-a lungul timpului de personalitãþi de renume ale medicinii româneºti, respectiv Prof.Dr.Doc.Liviu Popoviciu ºi Prof. Dr. Ion Pascu, membru al Academiei de ªtiinþe Medicale ºi rector al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Tg. Mureº, în prezent profesor consultant al clinicii noastre.ºi un cabinet de logopedie-psihologie.

Actualmente aici isi desfasoara activitatea 5 medici primari si 3 medici specialiºti.

Clinica noastra este renumita pentru experienta pe care personalul medical inalt calificat o are in diagnosticul si tratamentul afectiunilor neurologice cum ar fi bolile cerebro-vasculare, scleroza multipla si alte boli demielinizante, boala Parkinson si alte afectiuni ale ganglionilor bazali, epilepsia, patologia nervilor periferici, boli neurologice eredo-degenerative, procese neoplazice neurologice primare sau secundare.

Clinica Neurologie I Targu Mures este un important centru de pregatire postuniversitara unde sub indrumarea atenta a colectivului clinicii, viitorii medici neurologi sunt initiati in tainele acestei specialitati.

Clinica Neurologie I dispune de 13 saloane, din care 2 de Terapie Intensiva -totalizând un numar de 70 de paturi, 3 camere de studiu, o sala de curs, o biblioteca, 2 sali de tratament si 2 camere pentru medici, un cabinet pentru examinari Doppler , unul pentru examinari electroencefalografie si potentiale evocate, unul pentru examinari elecromiografie