Activitatea didactica si stiințifica

Colectivul medical al Secției Clinice Medicină Internă III este în majoritate personal didactic la UMF Tg. Mureș, cu integrare clinică în cadrul secției, fiind de asemenea, doctori în științe medicale, membrii ai unor societăți medicale prestigioase din țară și străinătate, autori și coautori de cărți medicale, didactice și articole de specialitate apărute în reviste ISI și BDI.

Ca și secției clinică, prin tradiție, personalul medical se ocupă de învățământul de semiologie medicală. În ultimii ani, personalul medical a editat mai multe cărți didactice de semiologie medicală pentru studenții anului III, cărți apărute la Editura University Press, toate cu ISBN (Semiologie generală, Semiologia aparatului respirator, Semiologia aparatului cardiovascular), sub redacția Conf. Univ. Dr. Cozlea Laurențiu

Pe lângă activitatea de pregătire a studenților, colectivul secției asigură pregătirea postuniversitară a medicilor rezidenți în specialități de medicină internă, cardiologie, medicină de familie, reumatologie, hematologie, etc.

Activitatea de cercetare științifică a personalului constă în numeroase lucrări știintifice prezente și publicate la numeroase congrese naționale și internaționale, apărute în reviste medicale cotate ISI și BDI.

Ca o recunoaștere profesională, membrii colectivului secției fac parte din numeroase societăți medicale: Societatea Română de Medicina Internă, Societatea Română de Cardiologie, Societatea Europeană de Cardiologie, Societatea Româna de Gastroenterologie și Hepatologie, Societatea Română de Endoscopie Digestivă, Uniunea Europeană de Gastroenterologie, Societatea Română de Nefrologie, Organizația Mondială de Gastroenterologie, Societatea Europeană de Medicină Internă (EFIM), Societatea Română de Ultrasonografie, Societatea Europeană de Ultrasonografie