Activitate didactică și științifică

Colectivul medical din cadrul Compartimentului diabet zaharat, nutriție și boli metabolice este implicat în promovarea activității de învățământ, științifică și de cercetare. Astfel, personalul medical participă la cursuri postuniversitare și de perfecționare profesională, în vederea însușirii noutăților din domeniul medical. Pe lânga activitatea de pregătire a studenților, se asigură pregătirea postuniversitară a multor medici rezidenți de diabet, boli de nutriție, medicină internă și alte specialități medicale.

Activitatea de cercetare științifică a personalului compartimentului rezultă din lucrările științifice prezentate și publicate la Congrese Naționale și Internaționale.

Activitatea medicală a compartimentului se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici. Această activitate medicală este concretizată prin instruirea și îndrumarea anual a unui număr de 200 de studenți care fac stagii clinice, precum și participarea acestora la cursurile de diabet, semiologie, medicină internă, nutriție susținute de personalul compartimentului. De asemenea, în cadrul compartimentului, 10 medici rezidenți în specialitatea de diabet și nutriție își desfășoară stagiile de pregătire.

Personalul Compartimentului diabet zaharat, nutriție și boli metabolice face parte din următoarele organizații medicale:  Societatea de Diabet,  Nutriție și Boli metabolice (SDNMB), Federația Română de Diabet (FRD), Asociația Româna pentru Studiul Obezității (ARSO), Asociația Română de Educație în Diabet (ARED)