Activitatea medicală

Medicii din Cabinetul de medicina muncii au în principal ca atribuții următoarele:

  • identifică factorii de risc şi participă la acţiunile de evaluare a acestora prin recomandăarea investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie, prin stabilirea diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie şi prin colaborarea cu specialişti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;
  • supraveghează sănătatea angajaţilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor, respectând principiile de etică;
  • efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii şi la încetarea activităţii profesionale în respectivul loc de muncă;
  • coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi a efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate şi a valorii lor predictive;
  • ţin evidenţa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi supraveghează bolile cronice în relaţie cu muncă;
  • stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale;
  • organizează supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, concordant cu particularităţile expunerii la factorii de risc;
  • participă la ședințele comitetului de sănătate şi securitate în muncă.

 

Cabinetul de medicina muncii păstreză informaţiile confidenţiale privind activitatea angajatorului. În eventualitatea în care dezvăluirea acestora este absolut necesară, aceasta se va face numai cu acordul prealabil al autorităţilor competente şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare