PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI
Cod Acte terapeutice Tarif (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Copii 0 – 18 ani
(100% din tarif)
Peste 18 ani Beneficiari ai legilor speciale (persoane cu varsta peste 18 ani)
(100% din tarif)
c1 c2 c3 c4=c3 c5 c6=c3
1.*) Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală.     133.00 100% 60% 100%
    *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.
2. Tratamentul cariei simple       94.00 100% 100% 100%
2.1. Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei     120.00 100% 60% 100%
2.2 Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte     150.00 100% 100% 100%
 3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie       97.00 100% 60% 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic       39.00 100% 100% 100%
5. Tratamentul gangrenei pulpare     109.00 100% 60% 100%
6. Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie     109.00 100% 100% 100%
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie       94.00 100% 100% 100%
7.1. Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale       40.00 100% 60% 100%
8. Extracţia dinţilor temporari cu anestezie       20.00 100%
9. Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie       70.00 100% 60% 100%
10.**) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei       86.00 100% 100% 100%
**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
11. Decapuşonarea la copii       47.00 100%
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare       62.00 100% 100% 100%
13.***) Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă     850.00 60% 100%
***) Se acordă o dată la 4 ani.
14.****) Reparaţie proteză       78.00 100% 100%
****) Se acordă o dată pe an.
14.1.****) Rebazare proteză     150.00 100% 100%
****) Se acordă o dată pe an.
15. Element protetic fizionomic (acrilat / compozit)       78.00 100% 60% 100%
16. Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat / compozit)     170.00 100% 60% 100%
17. Reconstituire coroană radiculară     100.00 100% 60% 100%
18.*****) Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină     546.00 100%
19. Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă       20.00 100%
20.*****) Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale     780.00 100%
21. Şlefuirea în scop ortodontic/dinte       20.00 100%
22.*****) Reparaţie aparat ortodontic     390.00 100% 100%*1)
*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă
*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
23. Menţinătoare de spaţiu mobile     468.00 100%
24.******) Sigilare/dinte       78.00 100%
******) O procedură decontată la 2 ani.
25 Fluorizare  (pe o arcadă dentară) 70 100%  *2)
*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI
Cod Acte terapeutice Tarif (lei) Tarif decontat de CAS (lei)
c1 c2 c3
2.2. Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte 150.00 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 39.00 100%
6. Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie 109.00 100%
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie 94.00 100%
10.*) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei 86.00 100%
*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare 62.00 100%
14.**) Reparaţie proteză 78.00 100%
**) Se acordă o dată pe an.
14.1.**) Rebazare proteză 150.00 100%
**) Se acordă o dată pe an.
22.***) Reparaţie aparat ortodontic       ***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. 390.00 100%
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ
ACORDAT DE DENTIŞTI
Cod Acte terapeutice Tarif (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Copii 0 – 18 ani
(100%)
Peste 18 ani Beneficiari ai legilor speciale (persoane cu varsta peste 18 ani)
c1 c2 c3 c4=c3 c5=c3*60% c6=c3
1.*) Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală.     133.00 100% 60% 100%
    *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.
2. Tratamentul cariei simple       94.00 100% 100% 100%
2.1. Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei     120.00 100% 60% 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic       39.00 100% 100% 100%
24.******) Sigilare/dinte       78.00 100%
******) O procedură decontată la 2 ani.
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ
ACORDAT DE DENTIŞTI
Cod Acte terapeutice Tarif (lei) Tarif decontat
de CAS (lei)
4. Pansament calmant/drenaj endodontic       39.00 100%