Politica in domeniul calității

Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienţă, continuitatea îngrijirilor, competenţa echipei medicale, satisfacţia și siguranța pacientului, dar şi a personalului medical și nemedical angajat în spital.

Astfel că, misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Angajamentul nostru a fost de la bun început şi va rămâne unul singur: să fim cei mai buni pentru o viaţă mai bună.

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este de a deveni un spital regional de prestigiu, dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate, creșterea satisfacției pacienților, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților.

În activitatea desfăşurată ne bazăm pe următoarele valori comune:

  • respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unităţii sanitare şi la egalitatea de şanse;
  • garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;
  • asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale, precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

 

În vederea implementării sistemului de management al calității se vor avea în vedere ca obiective următoarele:

  • respectarea de către angajații spitalului a valorilor etice și valorilor organizației;
  • aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interes, prevenirea și raportarea fraudelor și semnalarea neregularităților;
  • respectarea de către salariații spitalului a documentelor privind misiunea entităţii publice, a regulamentelor interne şi a fişelor posturilor, în vederea atingerii obiectivelor spitalului, de a oferi servicii medicale competente, în condiții de siguranță a pacientului, precum și pentru continuitatea îngrijirilor, în vederea creșterii satisfacției pacienților, dar şi a personalului medical și nemedical angajat în spital.

 

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se preocupă permanent de menţinerea, aplicarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calitatii, pentru prestarea unor servicii medicale la standarde ridicate în vederea satisfacerii cerinţelor şi așteptărilor pacienților, a angajaților spitalului, precum și a terților (aparținători, vizitatori ai spitalului, etc.).

Personalul calificat și specializat de care dispune spitalul este esenţa organizației, astfel că, echipa managerială se preocupă constant de a menţine un mediu optim care să permită fiecărui angajat să își pună în valoare și să își dezvolte cunoștințele, experienţa și abilitățile personale, pentru a se putea ajunge la satisfacerea maximă a cerințelor și așteptărilor pacienților. Ne propunem să încurajăm continuu proprii angajați în vederea dezvoltării profesionale, prin instruire continua.

Conducerea spitalului, prin reprezentantul managementului, în vederea implementării Politicii și realizării obiectivelor stabilite, se va asigura că aceasta este:

  • adecvată scopului organizaţiei, corespunde naturii și dimensiunii activităţilor şi serviciilor organizaţiei;
  • satisface cerinţele şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calității;
  • obiectivele sunt stabilite şi cunoscute la niveluri relevante şi sunt analizate;
  • este comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei.

 

Declaraţia privind politica în domeniul calității, aplicabilă la nivelul spitalului, este comunicată întregului personal care lucrează în spital, precum și colaboratorilor, iar reprezentantul managementului va face instruiri periodice pentru cunoaşterea, respectarea, aplicarea şi realizarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii, aceasta putând fi accesată prin intermediul paginii web: www.spitalmures.ro.

Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calității eficient, revine fiecarui angajat, aceștia trebuind să dea dovadă de responsabilitate personală față de calitatea serviciilor prestate, urmărind ca satisfacția pacienților să devina o prioritate pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.