PLAN DE MANAGEMENT

 1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÎRGU – MUREŞ  (SCJUTgM) este cea mai mare unitate sanitară publică din Transilvania, de interes local, judeţean şi regional care asigură servicii medicale, având 1089 paturi de spitalizare continuă, din care 939 adulti si 150 copii, precum si un număr de 123 paturi de spitalizare de zi. Juridic, financiar şi din punct de vedere al structurii şi organizării, SCJU Târgu Mureş este subordonat Ministerului Sănătăţii.

2. Misiune, viziune, valori comune

Misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Angajamentul nostru a fost de la bun început şi va rămâne unul singur: să fim cei mai buni pentru o viaţă mai bună.

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este de a deveni un spital regional de prestigiu, dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate, creșterea satisfacției pacienților, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților.

În activitatea desfăşurată ne bazăm pe următoarele valori comune:

 • respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unităţii sanitare şi egalităţii în şanse;
 • garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;
 • asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

 

 1. Structura spitalului
 1. Compartiment Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice – 15 paturi
 2. Compartiment Nefrologie – 10 paturi
 3. Sectia Clinică Gastroenterologie – 25 paturi
 4. Compartiment Chiururgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsi – 10 paturi
 5. Sectia Clinică Cardiologie – 30 paturi
 6. Sectia Clinică Ortopedie si Traumatologie – 70 paturi
 7. Sectia Clinica Hematologie – 28 paturi
 8. Sectia Clinica Recuperare Cardiovasculara – 25 paturi
 9. Sectia Clinica Reumatologie – 55 paturi
 10. Sectia Clinica Pediatrie – 40 paturi
 11. Sectia Clinica ORL – 50 paturi
 12. Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie – 90 paturi
 13. Sectia Clinica Neurologie II – 37 paturi
 14. Sectia Clinica Neurologie I – 70 paturi
 15. Sectia Clinica Neonatologie – 65 paturi
 16. Sectia Clinica Chirurgie si Ortopedie Pediatrica – 25 paturi
 17. Sectia Clinica Chirurgie Orala si Maxilo-Faciala – 25 paturi
 18. Sectia Neurochirurgie – 53 paturi
 19. Sectia Clinica Chirurgie Generala II – 60 paturi
 20. Sectia Clinica Chirurgie Generala I – 90 paturi
 21. Compartiment ATI – copii – 10 paturi
 22. Sectia Clinica ATI – 37 paturi
 23. Sectia Clinica Medicina Interna III – 65 paturi
 24. Sectia Clinica Medicina Interna II – 45 paturi
 25. Sectia Clinica Medicina Interna I – 40 paturi

Total: 1089 paturi

Pentru asigurarea serviciilor paraclinice şi conexe, în structura spitalului mai funcţionează:

 1. Cabinet Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice
 2. Cabinet Medicina Sportiva
 3. Cabinet Planificare Familiala
 4. Centrul de Sanatate Mintala Copii
 5. SSCIN
 6. Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie
 7. Laborator Genetica Medicala
 8. Laborator Explorari Functionale (neinvazive)
 9. Laborator Medicina Nucleara
 10. Laborator de Analize Medicale cu Puncte de Lucru
 11. Serviciul de Anatomie Patologica
 12. Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala
 13. Unitate de Transfuzie Sanguina cu Puncte de Lucru
 14. Sterilizare
 15. Farmacia cu Circuit Inchis
 1. Resursele umane

Statul de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş cuprinde:

Categorie personalNr. total
Medici + rezidenti1092,5
Personal mediu sanitar1354,5
Personal sanitar cu studii superioare40
Personal auxiliar821
Farmacişti7
TESA82
Personal de suport264
TOTAL 3668

 

 

 

 

Fig. 1. Resursele umane ale Spitalului Clinic Județean de Urgenta Targu Mureș

 

 

 

 

5. Activitatea spitalului

 

 

CENTRALIZATOR CHELTUIELI AFERENTE SECTIILOR PENTRU PERIOADA 01.01.2013-31.12.2013

Nr.crtSectiiNr paturiBolnavi externatiZile spitalizareCHELTUIELI TOTALEtotal ch sem1total ch sem2Cheltuieli /zi spitCheltuieli /bolnavCheltuieli /pat
1ATI I3709,0879,305,8461,024251,509
2ATI COPII1001,3621,665,0941,223166,509
3CARDIOLOGIE I301,1529,5583,635,7013803,156121,190
4CHIRURGIE PLASTICA I106814,0552,471,6496103,629247,165
5CHIRURGIE I904,24432,02512,598,9803932,969139,989
6CHIRURGIE II603,14919,2498,509,1544422,702141,819
7CHIRURGIE PEDIATRICA251,8577,7613,819,0164922,057152,761
8DIABET156484,4591,225,8312751,89281,722
9DIALIZA400666,774166,693
10GASTROENTOROLOGIE251,2228,3622,245,7542691,83889,830
11GINECOLOGIE I1002,81117,1709,085,6805293,23290,857
12HEMATOLOGIE II281,2347,5212,863,3553812,320102,263
13CHIRURGIE MAXILO-FACIALA251,0746,5602,250,2643432,09590,011
14MEDICALA I401,38010,5863,077,5712912,23076,939
15MEDICALA II452,00515,0493,821,1172541,90684,914
16MEDICALA III652,47019,3403,777,1791951,52958,110
17NEFROLOGIE I103722,746981,8193582,63998,182
18NEONATOLOGIE I501,1909,0733,657,3194033,07373,146
19NEONATOLOGIE PREMATURI15811,312546,8374176,75136,456
20NEUROCHIRURGIE532,43715,2628,590,6235633,525162,087
21NEUROLOGIE I702,86720,5055,437,2612651,89677,675
22NEUROLOGIE II371,58812,0102,655,1622211,67271,761
23ORL551,84812,3945,632,6934543,048102,413
24ORTOPEDIE702,94721,8258,511,6553902,888121,595
25PEDIATRIE I402,07611,4303,855,7953371,85796,395
26REUMATOLOGIE552,58316,1582,852,2661771,10451,859
27RECUPERARE CARDIOVASCULARA259378,7311,407,8771611,50356,315
 Total1,08942,853303,590115,148,270  10,84761,5133,010,166

 

 

 

 1. Situaţia dotării

Spitalul are o dotare corespunzătoare pentru a-şi desfăşura activitatea, beneficiind de aparatură medicală de înaltă performanță: computer tomograf, RMN, Aparat Echo Doppler cervicocerebral, Aparat anestezie de înaltă performanță, Ecograf MYLAB 40.

 

 1. Situatia financiara
 

Nr. crt

 

Denumire indicator

 

 

% din total

1.       Venituri totale din contractul cu CAS Mures65,82% (din totalul veniturilor spitalului)
2.       Spitalizare continua DRG + Cronici73,29% (din totalul contractelor cu CAS Mures)
3.       Venituri din spitalizare de zi5,47% (din totalul contractelor cu CAS Mures)
4.       Venituri din alte servicii medicale din contractele cu CAS (ambulator, paraclinic)2,63% (din totalul contractelor cu CAS Mures)
5.       Programe nationale (PN CAS)18,61% (din totalul contractelor cu CAS Mures)
6.       Subventii buget local0%
7.       Alte venituri (Actiuni de sanatate, reparatii capitale MS, studii clinice, prestatii la cerere, chirii, sponsorizari etc)

 

34,18%(din totalul veniturilor spitalului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ANALIZA SWOT
A. Puncte tari

– existenţa unor specialişti în domeniul medical de înaltă performanţă

– experienţă vastă în domeniul serviciilor de urgenţă având prima unitate dotată în primiri urgenţe din ţară

– centru universitar de prestigiu naţional şi internaţional;

– personal cu înaltă calificare şi pregătire permanentă prin participarea la cursuri, seminarii, congrese de specialitate

– spitalul investeşte în vederea extinderii activităţii prin diversificarea serviciilor oferite pacienţilor

– deţinerea unei activităţi complementare de laborator, capabilă să economisească timpul pacienţilor şi cel de luare a deciziilor de către medicii specialişti

– existenţa unui procent important de personal , capabil să se formeze în spiritul noilor exigenţe survenite prin aplicarea principiilor de reformă prevazute in Legea nr. 95/2006

– dotări şi mediu ambiental în permanentă dezvoltare, menite să creeze condiţii optime de deservire a pacienţilor şi de desfăşurare a activităţii personalului

– existenţa în cadrul spitalului a tuturor specialităţilor medicale şi chirurgicale

– disponibilitate de a lucra peste orele de program

– personal cu pregătire în domenii diferite (atât în domeniul medical cat şi în alte domenii ), ceea ce creşte capacitatea de rezolvare a unor problematici complexe

– este cel mai mare spital din judeţul Mureş asigurând tratamente pentru o patologie vastă;

grad mare de acoperire cu servicii

– număr mare de servicii medicale prestate cu complexitate ridicată reflectată în ICM – 1,8413, spitalul fiind în fruntea clasamentului naţional prin  prisma acestui indicator

– Încadrare în procentul cheltuielilor de personal impus de reglementările legale în condiţiile raportării la veniturile din prestări de servicii medicale efectiv realizate şi nu doar la valoarea decontată a acestora

B. Puncte slabe

– grade diferite de competenţă pentru persoane cu acelaşi nivel de salarizare

– personal insuficient motivat pentru a-şi mobiliza şi asambla toate resursele intelectuale în interesul spitalului

– lipsa unei culturi organizaţionale care să susţină strategiile spitalului

– deficienţe în asumarea responsabilităţilor

– motivaţie intrinsecă scăzută, din cauza slabei capacităţi de diferenţiere între persoanele cu productivitate diferită

– un climat organizaţional care nu favorizează munca în echipă

– slaba capacitate de monitorizare a modului de îndeplinire a sarcinilor atât la nivel individual, cât şi între departamente

– lipsa de continuitate în alocarea sarcinilor

fiind spital universitar avem în pregătire un număr mare de medici rezidenţi, a căror salarii finanţate prin transferuri de la MS, dar sunt parte integrată a sumei alocate pentru salarii ceea ce creste ponderea salariile şi îngreunează angajarea de personal în ciuda deblocării posturilor

– având ca sursă principală de finanţare sistemul de asigurări de sănătate  un punct slab azi reprezintă alocarea şi în anii trecuţi şi în anul curent, a unei sume insuficiente reprezentând finanţarea unui număr de cazuri spitalizări continue şi de zi sub capacitatea reală respectiv a nivelului istoric înregistrat;

– contractarea serviciilor medicale sub nivelul realizărilor

– existenţa unor structuri neeconomice (cheltuieli de personal care depăşesc veniturile) dar absolut necesare pentru existenţa şi funcţionarea unui spital de urgenţă (ambulatoriu integrat şi specialităţi paraclinice)

– incertitudinea cadrului legislativ privind salariazarea

– lipsa unei culturi organizaţionale care să susţină strategiile spitalului

Oportunităţi

– sănătatea este un domeniu cu impact social major

– aderarea la UE impune adoptarea unor standarde şi recomandări, ghiduri de practică medicală care au ca finalitate creşterea eficienţei,eficacităţii şi calităţii actului medical deci implicit a calităţii serviciilor medicale

– statutul de membru UE deschide noi posibilităţi de finanţare pe proiecte din fonduri europene

– modificări legislative care vor permite oferta privată a spitalului inclusiv în cadrul parteneriatelor de tip public privat

– renegocierea Contractului cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, cu CNAS şi stabilirea modalităţilor de finanţare a spitalelor pe criterii obiective, de performanţă şi nu ,,istorice.

– cerere ridicată din partea pacienţilor pentru servicii medicale

– apariţia sistemului privat de asigurări de sănătate

– asumarea indicatorilor de performanţă din contractele de administrare

– noul cadru legislativ privind salarizarea unică

 

 

Ameninţări

– creşterea nivelului de informare a pacienţilor, concomitent cu progresul şi diversificarea tehnologiilor diagnostice şi terapeutice  vor conduce la creşterea aşteptărilor acestora şi, implicit, la o creştere a cererii de servicii medicale complexe; sistemul de sănătate trebuie să dispună de mecanisme care să asigure direcţionarea resurselor financiare în virtutea principiului eficienţei şi nu pe principiul limitei în disponibilitatea de fonduri

– dezvoltarea sistemului privat constituie un mediu concurenţial pentru sistemul public

– libera circulaţie a persoanelor şi facilităţile create după aderarea României la UE pentru ocuparea de locuri de muncă induc riscul migrării personalului de specialitate, mai ales a celui inalt calificat şi performant,dar retribuit necorespunzător.

– creşterea tarifelor la utilităţi, ceea ce va duce la majorarea cheltuielor spitalului

– creşterea substanţială a cheltuielilor de personal prin publicarea unor acte normative care prevăd acordarea anumitor sporuri personalului medico-sanitar

creşterea preţurilor la materiale şi consumabile medicale

– cererea de muncă a unităţilor sanitare din ţările cu înalt grad de dezvoltare care poate determina o creştere a coeficientului de fluctuaţie a personalului medical de specialitate

decontări ale serviciilor medicale sub nivelul celor contractate

–          reducerea bugetului alocat sistemului sanitar

reducerea numărului de externări contractate, ceea ce ar putea duce la mărirea decalajului între serviciile medicale prestate şi cele decontate de C.A.S

– accentuarea subnormării personalului

– cererea de muncă a unităţilor sanitare din ţările cu înalt grad de dezvoltare precum şi a spitalelor private apărute pe plan local care poate determina o creştere a coeficientului de fluctuaţie a personalului medical de specialitate

 

 

 1. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

 

 • Decontarea inadecvată şi cu întârziere a serviciilor medicale;
 • Personal insuficient și foarte slab motivat;
 • Fluctuaţia mare de personal, plecările la muncă în străinătate;
 • Lipsa unei culturi organizaţionale;
 • Angajarea cheltuielilor peste limita creditelor bugetare aprobate în condiţiile contractării cu C.A.S. a unui număr mai mic de servicii decât cel realizat şi drept urmare acumularea de datorii către furnizori;
 • Limitarea numărului de externări la nivelul celui contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş poate avea ca efect nedorit acumularea de datorii fără acoperire în servicii realizate de spital ca urmare a ponderii mari a cheltuielilor de personal;
 • Totodată, limitarea numărului de externări la nivelul celui contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş poate duce la înrăutăţirea indicatorului de utilizare a paturilor, ceea ce ar putea impune reducerea numărului de paturi, respectiv o nouă normare a personalului sub limita actuală;
 • Deficienţe în managementul la nivelul secţiilor care îngreunează managementul de top.

 

 1. PROBLEME PRIORITARE:

 

 • Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical;
 • Certificarea sistemului de management al calităţii (ISO);
 • Eficientizarea şi modernizarea serviciilor spitaliceşti la standarde europene pentru a putea atinge standardul – Spital Regional de Urgenţă;
 • Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi de calitate a serviciilor.

 

 

 • Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical;

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sănătăţii, deoarece creşte gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice şi terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienţă, continuitatea îngrijirilor, siguranţa pacientului, competenţa echipei medicale, satisfacţia pacientului, dar şi a personalului medical.

 

 

 

 1. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT

 

SCOP: Îmbunătățirea indicatorilor de performanță a spitalului prin creșterea calității actului medical, eficientizarea circuitului bolnavilor în cadrul spitalului, precum și creșterea calității serviciilor hoteliere.

 

De asemenea, prezentul plan de măsuri vizează acţiunile necesare pentru pregătirea condiţiilor de îndeplinire a cerinţelor normative şi a standardelor de calitate la nivel instituţional. Scopul principal al măsurilor vizate este ca Raportul de evaluare internă să asigure  păstrarea certificării calităţii în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.

 

 

OBIECTIVE

 1. Evaluarea internă a calităţii prin proceduri, protocoale, regulamente implementate pentru fiecare sector de activitate;
 2. Îndeplinirea standardelor de calitate în activitatea din toate sectoarele medicale si administrative;
 3. Urmărirea şi implementarea activităţilor în vederea creşterii calităţii actului medical şi a gradului de satisfacţie a pacientului;
 4. Normarea personalului în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu necesităţile obiective în vederea asigurării serviciilor de sănătate;
 5. Implementarea, la nivelul tuturor structurilor medicale şi nemedicale, a Sistemului de Control Intern/Managerial;
 6. Actualizarea ROI si ROF.

ACTIVITĂȚI

1.1. Se va declanşa procesul de evaluare internă la nivelul secţiilor si compartimentelor. Comisiile de evaluare constituite pe secţii si compartimente vor întocmi rapoarte de evaluare care vor cuprinde:

 1. a) situaţia privind îndeplinirea standardelor de calitate;
 2. b) situaţia privind îndeplinirea criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă, precizaţi în legislaţia privind nucleul calităţii.

Nucleul de Calitate (NC) va propune secţiilor si compartimentelor modele de documente pentru rapoartele de evaluare internă.

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului,  medici şefi de secţii

Responsabilităţi: conducerea spitalului, şefi de secţii/compartimente

 

1.2. Medicii şefi de secţie şi compartimente vor asigura evaluarea internă la  nivelul secţiilor compartimentelor, structurilor administrative.

Resurse umane, materiale şi financiare: umane medici şefi de secţii și compartimente

Responsabilităţi: conducerea spitalului, şefi de secţii/compartimente

2.1. În funcţie de rezultatele evaluării, se va avea în vedere ameliorarea aspectelor neconforme identificate.

Nucleul de Calitate va propune metode de ameliorare calitativă a proiectării standardelor de calitate:

 1. întocmire protocoalelor de îngrijiri;
 2. întocmirea protocoalelor terapeutice conform ghidurilor clinice elaborate de Ministerul Sănătăţii, iar acolo unde nu sunt elaborate se vor elabora conform activităţii proprii.

Se va avea in vedere:

 1. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor;
 2. îmbunătăţirea pregătirii personalului angajat atât în sectorul medical, cât si administrativ – întocmirea, pentru fiecare secţie/compartiment, a planurilor de formare şi pregătire profesională
 3. creșterea gradului de satisfacție a pacientului.

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului,  medici şefi de secţii

Responsabilităţi: conducerea spitalului, şefi de secţii/compartimente

 

3.1. Se va generaliza evaluarea privind modul în care pacienţii  apreciază mediul de îngrijire oferit de către spital.

 1. a) În acest sens, se va aplica secţiilor un instrument (chestionar) de evaluare a satisfacției de către pacienţi a mediului de îngrijire;
 2. b) Chestionarul va fi completat de catre pacienţi, iar datele vor fi sintetizate şi cuprinse în rapoartele de evaluare.

3.2. Secţiile și compartimentele vor institui sistemul de monitorizare a calităţii îngrijirilor care va cuprinde:

 1. a) situaţia infecţiilor nosocomiale;
 2. b) rata mortalităţii intraspitaliceşti;
 3. c) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;
 4. d) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor reclamate;
 5. e) procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi spre alte spitale;
 6. f) rata pacienţilor reinternaţi în interval de 30 zile de la externare.

3.3. se vor intensifica acţiunile de colectare a informaţiilor privind continuitatea îngrijirilor la externarea din spital prin ambulatoriul integrat.

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului,  medici şefi de secţii, asistente șefe

Responsabilităţi: conducerea spitalului, şefi de secţii/compartimente, asistente sefe

 

4.1. Se va evalua structura statelor de funcţii şi situaţia acoperirii cu personal calificat

 1. în sectoarele cu activitate medicală;
 2. în sectoarele administrative.

4.2. Se vor stabili responsabili şi responsabilităţi cu ducerea la îndeplinire a planului  de formare şi perfecţionare profesională continuă,  în vederea creşterii calităţii actului medical.

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului,  Serviciul RUNOS

Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul RUNOS, şefi de secţii/compartimente

 

5.1. Întocmirea şi implementarea procedurilor operaţionale, generale, de lucru la nivelul secţiilor şi compartimentelor medicale.

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului,  medici şefi de secţii, asistente șefe

Responsabilităţi: conducerea spitalului, şefi de secţii/compartimente, asistente șefe

6.1 Actualizarea Regulamentului Intern si Regulamentului de Organizare si Funcţionare

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului,  medici şefi de secţii, asistente șefe, Serviciul RUNOS

Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul RUNOS

 

REZULTATE AȘTEPTATE

 • Crearea unei structuri spitaliceşti moderne şi competitive, în acord cu normele europene
 • Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor;
 • Creşterea performanţelor spitalului;
 • Reducerea duratei medii de spitalizare;
 • Creşterea calităţii serviciilor medicale
 • Creşterea calităţii condiţilor hoteliere.
 • Ghiduri de practica medicala dezvoltate si implementate, utilizate
 • Proceduri de activitate elaborate, implementate
 • ROI/ROF actualizate.

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA FINALĂ – INDICATORI

 

– analiza bugetului de investiţii şi cheltuieli cu accentul pe modul de cheltuire şi decontare a banilor;

– analiza statistică a chestionarului de satisfacţie al pacienţilor în legătură cu serviciile medicale oferite;

– analiza indicilor de spitalizare unde vom urmări:

 • Scăderea duratei medii de spitalizare cu 10%,
 • Creşterea cu 5% a indicelui de complexitate a cazurilor rezolvate;
 • Cresterea cu 20% a numaruluii consultatiilor in ambulator prin direcţionarea pacienţilor predominant spre ambulator şi internare de zi, precum si reducerea consecutivă a cheltuielilor de spitalizare.