Documente necesare pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul integrat spitalului:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor și afecțiunilor stabilite prin norme (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
  • Card Național de Asigurări de Sănătate
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).