Documente necesare pentru internare:

  • Bilet de trimitere/internare de la medicul de familie sau
  • Bilet de trimitere/internare de la medic specialist din ambulatoriu
  • Card Național de Asigurări de Sănătate
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Eventuale documente medicale (bilet de externare, investigații, etc.)