Documente necesare pentru internare:

1. Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu sau

2. Scrisoare medicală de la medicul specialist din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu indicație de internare/bilet de externare din secțiile spitalului cu indicație de revenire pentru internare;

3. Act de identitate: buletin/carte de identitate, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani (original și copie);

4. Cardul de sănătate (NEPREZENTAREA CARDULUI DE SĂNĂTATE OBLIGĂ PACIENTUL SĂ PLĂTEASCĂ CONTRAVALOAREA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE LA CASIERIA SPITALULUI);

5. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:

* Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni, anterioare internării.

* Pensionari: ultimul cupon de pensie.

* Pentru cetațeni străini: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănăte, eventual permis de ședere.

6. Eventuale documente medicale (bilet de externare, investigații etc).

 

Precizări legate de cardul de sănătate

Nr.

crt.

Categorie pacientDocumentul care trebuie prezentat de către pacient
1Asigurați cărora le-a fost emis cardulCard național de asigurare de sănătate
2Asigurați care refuză cardul din motive religioase sau de conștiințăAdeverință de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate (cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii)
3Asigurați cărora li s-a emis cardul de sănătate, dar nu-l pot prezenta din următoarele motive: pierdere, deteriorare, furt sau cardul prezinta defecțiune tehnicăAdeverința de înlocuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat (cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii)
4Asigurați care în urma consultării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) rezultă că nu au card emisNu este necesară prezentarea niciunui document. Se printează rezultatul interogării platformei PIAS
5Persoane care prezintă card sau adeverință de înlocuire, dar care în urma consultării Platformei PIAS rezultă că nu sunt asigurateSe îndrumă spre Casa de Asigurări de Sămnătate Mureș în vederea obținerii statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior adeverința de asigurat care certifică faptul că persoana în cauză este asigurată în sistemul asigurărilor sociale din Romania.