SALARII

Salarii nete octombrie 2019

Sursa de finantare Sectia Functia Salariu net valoarea minima sau unica (lei) Salariu net valoarea maxima (lei)
ASIGURARI Comitet Director MANAGER 13119
DIRECTOR FIN CONTABIL 4899
DIRECTOR MEDICAL 10968
DIRECTOR DE INGRIJIRI 5029
ASIGURARI Sectii cu specialitati chirurgicale ASIST MED (PL) 3205 5630
ASIST MED DEB (PL) 3014 3752
ASIST MED DEB (S) 2960 3335
ASIST MED (S) 3446 3916
ASIST MED PR (PL) 3319 5272
ASIST MED PR (S) 4296 5171
ASIST MED PR (SSD) 4311 4642
ASIST MED PR SEFA (PL) 4060 4293
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONAT  (S) 4291
ASIST MED PR SEFA (S) 4297 5162
BRANCARDIER 1817 2283
INFIRMIERA 1859 2696
INFIRMIERA DEB 1983 2348
INGRIJITOARE 1063 2419
MEDIC PRIMAR 410 15817
MEDIC PRIMAR COORDONATOR 12992
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE 2146 13395
MEDIC REZ.AN IV 654 1763
MEDIC REZ.AN V 939 1034
MEDIC SPECIALIST 449 11612
MOASA  (S) 3881 4424
MOASA PR (S) 4206 4948
MOASA PRINCIPALA SEFA (S) 4396
PSIHOLOG PRACTICANT 2996
REG MED 2177 2199
REG MED PR 2110 2683
REG MED. DEB 1765 2108
TEHN.DENT. S 3169
ASIGURARI Sectii cu specialitatii medicale ASIST MED (PL) 2142 6060
ASIST MED  (S) 455 6546
ASIST MED DEB   (PL) 2400 4305
ASIST MED DEB   (S) 3189 3873
ASIST MED PR (PL) 3093 5949
ASIST MED PR (S) 4611 5725
ASIST MED PR SEFA (PL) 4292 5670
ASIST MED PR SEFA (S) 4290 5185
ASIST.MEDICAL COORDONATOR (PL) 5217
ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) 4285
ASISTENT MEDICAL PR (SSD) 5688
BRANCARDIER 1702 2595
FIZIOKINETOTERAPEUT PRINCIPAL 3454
INFIRMIERA 1088 3462
INFIRMIERA DEB 2117 2506
INGRIJITOARE 1845 2769
MEDIC PRIMAR 35 15454
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE 2706 14820
MEDIC PRIMAR COORDONATOR 5355 5383
MEDIC REZ AN III 354 960
MEDIC REZ AN IV 461 2402
MEDIC REZ AN V 654 939
MEDIC SPECIALIST 449 10924
PSIHOLOG PR 4167 4252
REG MED  DEB 2024
REG MED 1766 2403
REG MED PR 1291 2683
ASIGURARI Sectii si compartimente specialitatea  ATI ASIST MED (PL) 3978 5579
ASIST MED DEB (PL) 4160 5032
ASIST MED DEB (S) 4315 4478
ASIST MED (S) 4840 5483
ASIST MED PR (PL) 4918 5859
ASIST MED PR (SSD) 5133 5802
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR   (PL) 1987 6259
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  SEF (PL) 6238
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  (S) 5318 6170
BRANCARDIER 2420 3203
FIZIOKINETOTERAPEUT 3226
FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT 2562
INFIRMIERA 713 3213
INFIRMIERA DEB 2794
INGRIJITOARE 2230 4419
MEDIC PRIMAR 186 15510
MEDIC PRIMAR COORDONATOR 16043 16603
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE 15812
MEDIC REZ.AN III 308 2034
MEDIC REZ.AN IV 1352 5074
MEDIC REZ.AN V 810 7675
MEDIC SPECIALIST 1734 11570
PSIHOLOG PRACTICANT 3441
REG MED PR 2973 3123
REG.MEDICAL 2670 2938
SUBINGINER I 2724
ASIGURARI Sectii si compartimente specialitati paraclinice ASIST MED (PL) 2976 4439
ASIST MED PR (PL) 1675 5248
ASIST MED PR (S) 3869 3896
ASIST MED PR (M) 4420
ASIST MED PR SEFA (PL) 4305 4571
ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) 5150 5626
BIOLOG PRINCIPAL 1893 4120
FIZICIAN MEDICAL 2912
FIZICIAN PR 1936
INGRIJITOARE 1716 2410
MEDIC PRIMAR 668 11272
MEDIC PRIMAR COORDONATOR 6997 14565
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE 10945 11581
MEDIC SPECIALIST-SEF SECTIE 8885
MEDIC SPECIALIST 349 10044
REG.MEDICAL DEBUTANT 1228
REG MED PR 2305 2861
ASIGURARI Ambulatoriu de specialitate ASIST MED (PL) 2756 4195
ASIST MED PR (PL) 1817 4683
ASIST MED PR (S) 3219 3678
ASIST.MEDICAL PRINC.SEF (PL) 4298
ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) 4032
ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (S) 5079
ASISTENT MEDICAL (S) 2762 3344
INGRIJITOARE 1692 1835
MEDIC PRIMAR 4781 12776
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE 11011
MEDIC SPECIALIST 7077 7622
MEDIC SPECIALIST COORDONATOR 7803
FIZIOKINETOTERAPEUT  DEBUTANT 1939 2228
FIZIOKINETOTERAPEUT 2066 2375
KINETOTERAPEUT PR 3685
PROF CFM PR 2775 2788
PSIHOLOG STAGIAR 2390
REG MED PR 2160 2292
REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT 1684
REG.MEDICAL 1725 1911
ASIGURARI Blocurii operatorii ASIST MED (PL) 4220 5108
ASIST MED  DEBUTANT (PL) 3947 4214
ASIST MED  DEBUTANT (S) 3670 4083
ASISTENT MEDICAL (S) 3860 5533
ASIST MED PR (PL) 4269 6361
ASIST MED PR (SSD) 4103 5216
ASIST.MEDICAL PRINC.SEFA(PL) 5663 5723
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  (S) 4698 5881
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF  (S) 5715
BRANCARDIER 2465
INFIRMIERA 2109 2920
INFIRMIERA DEB 2186 2779
INGRIJITOARE 2183 3604
SORA MED.PRINCIPALA 4951
ASIGURARI Serviciul de Anatomie Patologica ASIST MED PR (PL) 5943 7688
ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) 7549
ASIST MED (PL) 5614 5743
AUTOPSIER 5486 5664
INGRIJITOARE 3281 3363
MEDIC PRIMAR 330 19154
MEDIC PRIMAR-SEF SERVICIU 18417
MEDIC SPECIALIST 247 6916
REG MED PR 4886 5007
ASIGURARI Stomatologii ASIST MED PR (PL) 3055
INGRIJITOARE 1670 1691
MEDIC PRIMAR 4553 9864
MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE 9562
MEDIC SPECIALIST 7414
REG MED PR 2068 2119
TEHN.DENT.PRINC.SEFA (PL) 4208
TEHN.DENT.PRINC.PL 3336
ASIGURARI FARMACIA ASIST MED  DEBUTANT (PL) 3357
ASIST.FARMACIE PR (PL) 3249 3598
ASIST.FARMACIE PR (SSD) 3581
ASIST.FARMACIE (PL) 3152
FARM.PRIM.SEF 5095
FARMACIST PRIM 5063 5234
FARMACIST 3413 4281
INGRIJITOARE 1685 1753
OPER. CALCULATOR I 2316
REG.MED.PRINCIPAL 2138 2301
ASIGURARI Statia de Sterilizare ASIST MED PR (PL) 3794
ASISTENT MEDICAL (PL) 3621 3804
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF (S) 4295
INFIRMIERA 1965 2126
ASIGURARI S.P.I.A.A.M AGENT DDD 2132 2276
ASISTENT MED. ( PL) 3850
ASIST MED PR (PL) 4572 4783
MEDIC PRIMAR-SEF SERVICIU 15147
MEDIC PRIMAR 14955 15347
ASIGURARI Statia de Hemodializa si Statii de Transfuzii ASIST MED (PL) 3804 4667
ASIST MED PR (PL) 4078 4964
ASIST MED PR (SSD) 4891 5123
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  (S) 5401
ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) 5005
INFIRMIERA 2721 2785
MEDIC PRIMAR 958 12731
REG.MED.PRINCIPAL 2619
PSIHOLOG SPECIALIST 3984
ASIGURARI Urgenta si Birou evidenta Internari-externari BRANCARDIER 1791 1865
INFIRMIER 1805 2041
REG.MED.PRINCIPAL 2679 2887
REG.MEDICAL 2557 2617
ASIGURARI PERSONAL TESA SI MUNCITORI ARHIVAR I 2277
ASIST MED PR (PL) 3181 3497
ASISTENT MEDICAL (PL) 4501 4740
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) 4631
CASIER 2091
CONSILIER JURIDIC I A 1502 3350
CONSILIER JURIDIC GRADUL II 2213
CONTABIL IA 2347 2542
ECONOMIST I 2881
ECONOMIST IA 3197 3355
ECONOMIST II 2389 2405
FUNCTIONAR  I 2580
INFIRMIER 2454
INGINER IA 3272 3358
INGINER DE SISTEM IA COORDONATOR 3214
INGRIJITOARE 1694 2539
INSPECTOR SPEC I 3098 3417
MEDIC SPECIALSIT COORDONATOR 7786
MEDIC PRIMAR 4549 4671
MUNCITOR CALIFICAT I 1108 2853
MUNCITOR CALIFICAT II 1852 2601
MUNCITOR CALIFICAT III 1886 2526
MUNCITOR CALIFICAT IV 746 2578
MUNCITOR NECALIFICAT 125 1865
OPER. CALCULATOR I 2488 2720
POMPIER 2137 2234
PORTAR 1829 3014
REFERENT I S 3198 3354
REFERENT II S 2265 2628
REFERENT III S 2526
REG.MEDICAL 1798 2798
SECRETAR 2442
SEF BIROU 2005 4109
SEF ECHIPA MUNCITORI 1974 2740
SEF FORMATIE MUNCITORI 2061 2283
SEF FORMATIE POMPIERI 2350
SEF SERVICIU 3939 4315
SOFER II 2043 2775
SPALATOREASA 1750 1981
STAT.PRINC. MEDICAL 2187
SUBINGINER I 2629
TEHNICIAN IA 2353
VENITURI PROPRII Compartimentul Culte PREOT GR.II 2329
PREOT GR.I 2364 2622
TRANSFERURI UPU ASIST.MEDICAL PRINC.SEFA(PL) 6266
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) 4537
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) 4223 4559
ASISTENT MEDICAL (PL) 4311 6319
ASISTENT MEDICAL (S) 4687 5772
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (LS) 4865
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) 4790 6273
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) 5355 5949
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) 6097
ASISTENT SOCIAL 4050
ASISTENT SOCIAL (S) 4696
ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL (S) 5357 5774
BRANCARDIER 2291 3232
INFIRMIER 2582 3229
INFIRMIER DEB 2893
INGRIJITOARE 2426 3117
MEDIC 7902 7934
MEDIC PRIMAR 605 17912
MEDIC PRIMAR – SEF SECTIE 16026
MEDIC REZ.AN III 1044
MEDIC REZ.AN IV 635 1952
MEDIC SPECIALIST 886 13290
MUNCITOR CALIFICAT IV 2135 2183
OPER. CALCULATOR I 2488
REG.MED.PRINCIPAL 3143 3856
REG.MEDICAL 3261 3662
SOFER AUTOSANITARA II 4455 4976
TRANSFERURI Cabinet medicina sportiva ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) 3048 3055
INGRIJITOARE 1694
MEDIC SPECIALIST 7239
MEDIC PRIMAR 4756 9309
TRANSFERURI C.S.M. copii ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) 4054 4146
MEDIC PRIMAR 12535 12655
MEDIC PRIMAR-SEF 13342
PSIHOLOG PR. 4124 4221
TRANSFERURI MED.REZ.STOMATOLOG AN I MED.REZ.STOMATOLOG AN I 3075 5378
TRANSFERURI MED.REZ.STOMATOLOG AN II MED.REZ.STOMATOLOG AN II 3607 5291
TRANSFERURI MED.REZ.STOMATOLOG AN III MED.REZ.STOMATOLOG AN III 4122 5012
TRANSFERURI MEDIC REZ.AN I MEDIC REZ.AN I 1003 6827
TRANSFERURI MEDIC REZ.AN II MEDIC REZ.AN II 1885 12365
TRANSFERURI MEDIC REZ.AN III MEDIC REZ.AN III 1321 21162
TRANSFERURI MEDIC REZ.AN IV MEDIC REZ.AN IV 3299 12400
TRANSFERURI MEDIC REZ.AN V MEDIC REZ.AN V 1067 8602
TRANSFERURI MEDIC REZ.AN VI MEDIC REZ.AN VI 883 21882
TRANSPLANT TRANSPLANT COORDONARE T162 ASISTENT MEDICAL (S) 1428
TRANSPLANT TRANSPLANT COORDONARE T163 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) 328
TRANSPLANT COORDONARE T163 MEDIC PRIMAR 4533
PN SCREENING DEPISTARE CANCER DE COL UTERIN SCREENING DEPISTARE -MANAGEMENT UATM T1011 MEDIC PRIMAR 1966
INSPECTOR SPEC I 789
ECONOMIST IA 1469
PN SCREENING DEPISTARE CANCER DE COL UTERIN SCREENING RECOLTARE T1012 R ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) 29
ECONOMIST I 156
MEDIC 384
MEDIC PRIMAR 15 208
MEDIC SPECIALIST 31 593
MEDIC SPECIALIST COORDONATOR 160
PN SCREENING DEPISTARE CANCER DE COL UTERIN SCREENING ANATOMIE PATOLOGICA T1012 AP ECONOMIST I 122
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) 490
ECONOMIST IA 237 279
MEDIC PRIMAR 155 1202