Tabelul nominal cu punctajul obtinut de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de registrator medical la Serviciul Evaluare, Statistica Medicala – Sectia Clinica Chirurgie Generala I poate fi accesat aici