Tabelul nominal cu punctajul la proba scrisa pentru ocuparea unui numar de 7 posturi de infirmier si 1 post brancardier la SCJU Tg. Mures poate fi accesat aici