Tabelele nominale cu punctajele obtinute la probele interviu la concursurile de ocupare a unui post infirmier si a unui post de registrator medical, se pot vizualiza aici.