Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate la Birou Achizitii Publice si Contractare poate fi accesat aici.
Tabele nominale cu punctajele obtinute la probele scrise pentru ocuparea a 2 posturi vacante la Bloc Alimentar pot fi accesate aici.