Tabelele nominale cu punctajele obtinute la concursurile de ocupare a unui post infirmier si a unui post de registrator medical se pot vizualiza aici.