Tabelul nominal cu persoanele înscrise şi admise pentru a participa la concursul de ocupare a 1 (unu) post auditor II – economist  – Compartiment Audit, 1 (unu) post consilier juridic III – Compartiment juridic, 1 (unu) post psiholog stagiar – Compartiment psihologic – Secţia clinică obstetrică ginecologie. 1 (un) post referent de specialitate I – Birou Achiziţii Publice şi Contractare, poate fi accesat aici.