Tabelul nominal privind punctajul la proba scrisă la concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical poate fi accesat aici.