Tabelul nominal privind punctajul la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical poate fi accesat aici.