Tabelul nominal cu punctajul la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist la Ambulatoriu de Specialitate Stomatologie, poate fi accesat aici.