Tabel nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de laborator la Laborator genetica umana.