Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa la concursurul pentru ocuparea unui post referent de specialitate I, poate fi accesat aici.