Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de brancardier la Sectia Chirurgie Vasculara poate fi accesat aici.