Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui numar de 5 posturi temporar vacante de infirmier la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici.