Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisa la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de registrator medical, se poate vizualiza aici.