Tabelul nominal cu punctajul obţinut la proba scrisă a concursului de ocupare a unui post de referent de specialitate III la Biroul Achiziţii, se poate vizualiza aici.