Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post de secretar la Compartiment ATI Copii poate fi accesat aici.