Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba interviu a concursului de ocupare a unui post de brancardier la Secția Clinică Medicină Internă I, se poate vizualiza aici.