Tabelul nominal cu punctajul obtinut de persoanele participante la concursul de ocupare a 1 (un) post temporar vacant de inspector de specialitate – birou Organizare organizat la SCJU Tg.Mureș se poate vizualiza aici