Tabelul nominal cu punctajul la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate la Birou Achizitii Publice si Contractare poate fi accesat aici.