Tabelul nominal cu punctajul la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de brancardier la Sectia Chirurgie Vasculara poate fi accesat aici.