Tabelul nominal cu punctajul la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist la SPIAAM la SCJU Tg.Mureș se poate vizualiza aici.