Tabelul nominal cu punctajul final la concursul de ocupare a unui post de brancardier la Secția Clinică Medicină Internă I se poate vizualiza aici.