Tabelul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă a concursului de ocupare a unui post vacant de asistent medical generalist, se poate vizualiza aici.