Tabelul nominal cu punctajele obținute la proba interviu a concursului de ocupare a 18 posturi de infirmieri, se poate vizualiza aici.