Tabel nominal cu persoanele înscrise şi admise pentru a participa la concursul de ocupare a 1 (unui) post temporar vacant de registrator medical la Serviciul Evaluare şi Statistică Medicală – Secţia Clinică Neurologie I (pe perioada determinată). În urma selecţiei dosarelor, tabelul poate fi accesat aici.