Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post vacant de registrator medical la Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie, se poate vizualiza aici.