Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de inspector de specialitate, se poate vizualiza aici.