Tabelul nominal cu media finală obținută de persoanele participante la concursul de ocupare a unui număr de 5 posturi temporar vacante de infirmier, se poate vizualiza aici.