Tabelul nominal privind punctajul obtinut la proba scrisa la concursul privind ocuparea unui post de referent de specialitate la Birou Achizitii Publice poate fi accesat aici.