Tabelul nominal privind punctajul obtinut la proba scrisa la concursul privind ocuparea unui post de consilier juridic la Compartimentul Juridic, poate fi accesat aici.