Anuntul privind ocuparea unui numar de 6 posturi temporar vacante de ingrijitoare la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici.

Metodologia privind ocuparea unui numar de 6 posturi temporar vacante de ingrijitoare la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici.
Fisa postului pentru ingrijitoare poate fi accesat aici.